Om Radio Momentum

Radiopodcast og videoverksted på Momentum
I forbindelse med Momentumbiennalen samarbeider Momentum og E6 Østfold Medieverksted om å formidle to verksteder til unge i Østfold regionen.

På begge verkstedene vil fokuset være på ulike kunstuttrykk, konsepter, ideer, tema, likeverd, refleksjon, egen opplevelse og tanker. Vi vil jobbe i en fortolkningsprosess med elevene gjennom vår kompetanse på digitale medier. Utgangspunkt for verkstedene er utstillingen og kunsten som stilles ut.

Hvordan oppleves utstillingen av elevene og har den en relevans for deres hverdag? Elevene blir selv en kritisk stemme som får ytre seg gjennom forskjellige formidlingsmetoder og perspektiver. Disse ytringene vil også bli hørt i forbindelse med biennalens avslutning hvor det skal holdes et folkemøte den 17. oktober på Tivoli Amfi i Moss.

I tillegg legges alle innslag ut på en felles nettside, www.radiomomentum.com

Radioverkstedet – 15 elever
Radioverkstedet blir en direkte videreføring av radioverkstedet i 2006; deltagerne får en innføring i utstyr og radiojournalistikk og lager henholdsvis enquette, anmeldelse, intervju, stemningsrapport, sketsj. Etter opptak redigeres innslagene og legges ut på nettsidene. Innslagenes temaer tar utgangpunkt i kunstverkene som blir presentert under Momentum og blir på denne måten elevenes kommentar og dokumentasjon av biennalen.

Videoverkstedet – 15 elever
Ved å sette seg inn i dette mediet vil deltakerne bli i stand til å utvikle en kritisk bevissthet om visuelle virkemidler og kommunikasjon. Vi ønsker ikke at de skal jobbe strengt dramaturgisk med en historie, men at de skal kunne leke seg med et konsept, jobbe med tema for utstillingen og vinkle egne inntrykk og meninger via filmmediet. Vi henter inspirasjon fra de mange videoene som er med på utstillingen.

Gjennom utforsking av mediet vil de få en forståelse for den kulturen de møter i sin tv-hverdag og for den medieverden de vokser opp i. I tillegg vil de forhåpentligvis lære seg å bli kritiske til sin samtids medieuttrykk og reflektere over innholdet; ikke bare være opptatt av ”polishen”.

Vi håper at workshopene kan være en kilde til kunnskap, problemløsning, skaperglede, kreativ tenkning og praktisk virke for de elevene som deltar. Og forhåpentligvis vil elevene selv føle at de skaper noe nytt og annerledes i fellesskap med hverandre.

E6 Østfold Medieverksted er et kommunalt og fylkeskommunalt kompetanse- og ressurssenter innen skolering og bruk av animasjon, radio podcast og digitale medier. E6 Østfold medieverksted arrangerer workshops, kurs og studier i samarbeid med blant annet Høgskolen i Østfold, kunst- og filminstitusjoner og i forbindelse med diverse festivaler.